22. srpnja 2024.

Veslački klub Arupinum

Rowing club Arupinum | Club di canottaggio Arupinum

Izvanredna skupština odabrala nova tijela kluba

U utorak se u klubu održala izvanredna skupština gdje su se birala nova tijela kluba.
Novi (stari) predsjednik je Igor Božić, podpredsjednik je Emil Peteh, a ostale članove Izvršnog odbora čine Vionella Memedović, Danijel Karlović, Egidio Matošović, Alen Jakus i Paolo Perković.
Nadzorni odbor sačinjavaju Zdravko Rajko, Massimo Benussi i Predrag Mamontov.
Sud Časti sačinjavaju Lidia Martinčić, Ivan Udovič i Damir Matošević.